Eva Helmersson

Samtal

Samtal kan ske individuellt eller i grupp och jag jobbar både med privatpersoner och med företag. Syftet med samtalen är att öka motivationen, förbättra prestationen och hjälpa deltagaren att lösa ett problem som han eller hon står inför. Utgångspunkten är att fokusera och utveckla människors starka sidor. Jag lyssnar, vägleder, stöttar och är en hjälp till självhjälp. Samtalen handlar inte om goda råd, snarare vill jag hjälpa deltagarna att utveckla sig själva, lösa problem, få en bättre självkänsla och ett starkare självförtroende och för att skapa balans i tillvaron.