Eva Helmersson

Tjänster

Min firma, Inspiration & Kommunikation AB, grundande jag 1994. Till att börja med jobbade jag bara med humor och uppträdanden. Idag jobbar jag som föreläsare och levnadskonsult. Min passion är inspiration, motivation och kreativitet.

På Inspiration & Kommunikation AB kombinerar vi kompetens från många olika områden. På så sätt kan jag utveckla praktiska lösningar för livet som ger effektiva resultat. Jag fokuserar på det personliga planet, eftersom ingenting påverkar individen och affärsverksamheten mer än hur människor mår och därför reagerar. Mitt mål är att förmedla kunskap på ett underhållande och engagerande sätt och dessutom se till att den används. Jag vill skapa förutsättningar för ett levande, tryggt och utvecklande arbetsliv.

Inspirations- och motivationsföreläsningar
Samtal
• Utbildning
• Praktiska övningar och råd på individ- eller gruppnivå
• Hjälp i psykosociala arbetsmiljöfrågor